Signaliziranje

 Signaliziranje

Seks je rijetko uspješan ako je jedan od partnera odveć pasivan ili inhibiran da bi rekao drugome što mu godi. Srećom, signaliziranje tijekom odnosa ne mora biti verbalno, jer ruke na partnerovim kukovima ili stražnjici mogu poslužiti kao kormilo – pod uvjetom da onome s kukovima gode ruke na njima.