Žensko spolovilo kao uvreda

 Žensko spolovilo kao uvreda

Kad smo bili mali, najružnija riječ kojom smo nekoga mogli nazvati bila je „pička“. Često se koristi i umanjenica „pičkica“. Tako dječaci često nazivaju druge dječake koje smatraju slabićima ili kukavicama.

Zašto naša kultura kukavičluk izjednačuje sa ženama ili posjedovanjem ženskog spolnog organa? I zašto bismo željeli diskreditirati upravo onaj ženski organ za kojim su mnogi od nas žudjeli (i još žude), koji žele dodirnuti i bolje ga upoznati? Što nam to radi naša kultura?